Franchise Sistemi

Franchise Sistemi

Petbox Franchise

 

Petbox ile beraber büyümek, beraber kazanmak için kurmuş olduğumuz franchise modeli ile zarar etmenin çok zor olduğu bir işbirliğine hazır mısınız? 
 

Petbox, markasını, satın alma gücünü, lojistik ve satış noktası tecrübesini ortaya koyuyor; ortağından ise sermayesini, ilinde yada ilçesindeki tecrübesini, iyi ilişkilerini ve en önemlisi emeğini koymasını istiyor. İşbirliğinin şeklini birkaç maddede özetleyebiliriz:

1- Franchise mağazamız, görünüş, teşhir, mal temini, satış, fiyat, elekronik altyapı, yazılım gibi her konuda Petbox mağaza standartları ile tamamen aynı oluyor. Franchise ortaklarımız kendi yöneticilerimizin eriştiği her bilgiye erişebiliyor. Bunların hepsi Petbox ekipleri tarafından anahtar teslimi kuruluyor. Hazırlanan proje çerçevesinde belirlenen maliyet ise Franchise ortağımız tarafından karşılanıyor.

2- Petbox marka bedeli veya franchise bedeli adı altında herhangi bir bedel talep edilmemekte olup, ciro primi gibi kesintilerde söz konusu değildir. Firmamızın tüm kazancı bayimizin alımını yaptığı ürünler üzerinden olmakta olup ayrıca mağaza lokasyonuna göre nakliye ve depo ortak giderine katkı payı talep edilmektedir.

3- Mağazanın her tür ihtiyacı lojistik merkezimizden sağlanarak, stokumuzda bulunan binlerce ürün çeşidinden, stok maliyetine katlanmadan faydalanılan bu sistem sayesinde yeni ürün arama ve muhasebe iş yükünden kurtulan bayimizin yalnızca satışa odaklanması sağlanır.

4- Franchise mağazamız Petbox ürünleri dışında hiç bir ürün alıp satamıyor.

 

 

 

Başvuru aşamaları ve dikkat edilecek hususlar:

1- Web sitemizdeki bilgi istek formunun doldurulması sonrasında size dönüş yapılarak bilgileri verilen hesap numarasına 100 TL işlem bedelini ödenmesi ile başvurunuz incelemeye alınır. Başvuru ücreti almamızın sebebi ciddi olmayan başvuruların önünü keserek, ciddi olanların titizlikle ve gecikmeksizin değerlendirilmesini sağlamaktır.

2- Başvurularınız öncelikle bulunduğu yer, il, ilçe ve bu bölgenin gelir potansiyeli açısından değerlendirilir. Eğer mağaza operasyonu açısından verimli olacağı düşünülürse, detaylı görüşme için Petbox merkez ofise davet edileceksiniz. Anlaşma sağlandığı takdirde yerinde inceleme için ekip gönderilir. Eğer karlı bir mağaza operasyonu olmayacağı düşünülürse sizinle yine temas edilerek, durum beraberce değerlendirilerek başvurularınızın reddi veya daha detaylı inceleme için karar verilir. Yerinde detaylı inceleme esnasında projelendirme için gerekli bilgi ve belgeler toplanır. Yerinde inceleme sonrasında açılması düşünülen mağaza için muhtemel ciro tahminleri yapılır. Bu aşamada rakamlara dayalı olarak mağazanın açılıp açılmaması için son karar verilir.

3- Mağazanın açılması kararı verilirse sözleşme imzalanarak, marka ve projeye göre belirlenen ilk yatırım bedeli franchise tarafından Petbox'a ödenir.

4- Sözleşme imzalanmasından sonra en fazla iki ay içinde mağaza inşaatı bitirilerek mağazanın açılışı hedeflenir. Mağaza açılışından önce mağaza açılış stok bedeli Petbox’a ödenmiş olmalıdır. Tüm proje, inşaat ve mal lojistiği Petbox tarafından yapılır.

5- Franchise personeli ve yönetiminin açılış öncesinde uygun Petbox mağazalarında belli süre staj görmeleri ve Petbox merkez ofiste operasyon eğitimine katılmaları zorunludur.


 

Değerleme kriterleri?

1- Dürüstlük: Vereceğiniz bilgiler çerçevesinde sizi ve şirketinizi araştıracağımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Petbox olarak her zaman dürüstlüğü en ön planda tuttuk ve tabii olarak iş ortaklarımızda da aynı kriteri arıyoruz.

2- Mağaza lokasyonu: Mağazanın bulunacağı yerdeki insan trafiği, il veya ilçenin nüfus, gelir düzeyi, tabela görünürlüğü, müşteri potansiyeli, aynı bölgede mevcut rakiplerimizin ciroları ve ürün portföyleri en önemli kriterlerdir. Bu konudaki sayısal bilgileri bizimle paylaşmanız başvurularınızın incelenmesini hızlandıracaktır.

3- Mağaza biçimi ve bulunduğu binanın durumu kabul edilebilir bir düzeyde olmalıdır. Petbox marka imajını zedelememelidir.

4- Mali yeterlilik: Operasyonel olarak kar etmeniz için elimizden geleni yapacak olmamıza rağmen, ilk yatırım bedellerinin öz sermayenizden karşılanmasını istiyoruz. Banka borcu ile sıkıntıya düşen ortağımız olması en istemediğimiz durumdur.


 

Tahmini Yatırım Tutarı

Her ne kadar yatırım tutarı mağazanın büyüklüğü ve yerine bağlı ise de, 100 m2 büyüklüğünde bir mağaza için, marka bedeli, inşaat, dekorasyon, açılış masrafları, ilk mal bedeli gibi kalemler için her şey dahil 120.000TL ile 250.000TL arasında bir yatırım gerekebilir. Sadece bir fikir vermesi açısından, planladığınız mağaza boyutuna göre bu miktarı oranlayabilirsiniz.


 

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Başvurunuzu tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde Petbox yetkilisi tarafından daha detaylı bilgilendirme için aranacaksınız. Bu görüşme esnasında tüm sorularınız cevaplandırılacaktır.